skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Aanmaning

Een aanmaning is een dringende herinnering van de schuldeiser aan de schuldenaar om aan de verplichtingen te voldoen.

Binnen de credit management wereld is een aanmaning is een specifieke betalingsherinnering. Hierin verzoekt de schuldeiser de debiteur om zijn (betalings)verplichting na te komen binnen de genoemde termijn. Daarbij staat in een aanmaning dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau wanneer de debiteur opnieuw niet binnen de gestelde termijn betaalt. Een aanmaning moet aan een aantal richtlijnen en voorwaarden voldoen. 

U kunt hier gratis een aanmaning laten opstellen die voldoet aan de voorwaarden.

Back To Top