skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Aanzegging

Een aanzegging is een (formele) mededeling of aankondiging om iets te doen. Een debiteur kan aanzeggen dat hij de factuur diezelfde dag zal betalen. Een ander voorbeeld van aanzegging is een aanzegging tot ontruiming.

Back To Top