skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Accreditief

Een accreditief is een afspraak tussen bank en klant, waarbij de bank bepaalde handelingen uitvoert voor de klant. Vaak gaat dit om bepaalde betalingen.

Back To Top