skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Baten

De baten van een bedrijf zijn de bezittingen van een bedrijf en worden ook wel de activa genoemd.

Back To Top