skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Bewijs van kwijting

Een bewijs van kwijting is een (schriftelijk) bewijs dat de schuldenaar zijn schulden bij de schuldeiser heeft afgelost.

Back To Top