skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Credit score

Een credit score -kredietscore in het Nederlands- is een score die laat zien hoe groot de kans is dat een partij (zijn schulden) daadwerkelijk zal betalen. Hoe hoger de credit score, hoe kredietwaardiger het bedrijf wordt beoordeeld. Een credit score wordt berekend door een derde, onafhankelijke partij.

Back To Top