skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Curator

Een curator is de persoon die door de rechtbank is benoemd en die beheer heeft over de bezittingen van de persoon die onder curatele staat of failliet is. Meestal is dit een advocaat, maar dit hoeft niet.

Back To Top