skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Faillissement

Een faillissement is een toestand waarin een schuldenaar niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het bedrijf kan niet blijven bestaan, omdat het niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank verklaart het bedrijf failliet na een faillissementsaanvraag. Daarna wordt er beslag gelegd op de bezittingen en wordt de opbrengst hiervan verdeeld onder de schuldeisers.

Een bedrijf kan haar eigen faillissement aanvragen, maar andere bedrijven kunnen ook een faillissementsaanvraag voor een ander bedrijf doen wanneer het bedrijf niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Back To Top