skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Finale kwijting

Een finale kwijting is een verklaring of een bewijs dat de schuldenaar zijn schulden heeft afgelost en de schuldeiser daarom niets meer van hem of haar te vorderen heeft.

Back To Top