skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Gerechtelijke incasso

Wanneer een incasso buitengerechtelijk niet slaagt, staat de mogelijkheid van een gerechtelijke incasso nog open. Bij gerechtelijke incasso vraagt de schuldeiser de rechter om een uitspraak te doen over of de schuldenaar de vordering moet voldoen.

Een gerechtelijke incasso begint met de betekening van een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar (gedaagde partij). Hierin staat vermeld wat de schuldeiser vordert en waarom. De dagvaarding kan voor de schuldenaar soms al genoeg reden zijn om de vordering te voldoen. In dat geval wordt de zaak ingetrokken en eindigt de gerechtelijke incasso.

Betaalt een schuldenaar niet voor de zitting, dan loopt de procedure door en wordt de zaak door de rechter behandelt. Uiteindelijk volgt er een vonnis, waarin de vordering van de schuldeiser wordt toegewezen of afgewezen. Met een toewijzend vonnis kan een deurwaarder zo nodig beslag leggen om de vordering alsnog voldaan te krijgen.

Back To Top