skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

In gebreke

Een partij is in gebreke wanneer deze zijn verplichtingen niet nakomt. Meestal gaat dit om een financiële verplichting, zoals het betalen van een factuur.

Wanneer een partij zijn verplichtingen niet nakomt kunt u deze in gebreke stellen door een ingebrekestelling te sturen. Bekijk hier een voorbeeld van een ingebrekestellingsbrief.

Back To Top