skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die door de schuldeiser in rekening worden gebracht wanneer een schuldenaar niet (tijdig) aan zijn of haar (betalings)verplichting voldoet. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht bij de debiteur en een vergoeding voor de kosten die een incassobureau maakt.

Incassokosten zijn wettelijk vastgesteld in de WIK. Bereken hier de incassokosten.

Back To Top