skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin de ene partij de andere partij aanmaant om de overeengekomen prestatie alsnog te leveren. In veel gevallen gaat dit om een betaling.

Bekijk hier een voorbeeld van een ingebrekestellingsbrief.

Back To Top