skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Jaarrekening

Een jaarrekening is een rapport waarin een bedrijf de financiële situatie en ontwikkelingen van dat boekjaar rapporteert. Elk bedrijf dat is ingeschreven bij de KvK moet jaarlijks het jaarverslag bij de KvK deponeren. 

De jaarrekening bestaat onder andere uit de balans en de winst- en verliesrekening en toelichtingen hierop. Op de balans staan de schulden en bezittingen, zoals liquide middelen.

Back To Top