skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit het geld dat een bedrijf op alle bankrekening(en) en op kas heeft. Het is geld dat niet is geïnvesteerd in andere zaken, zoals bij vlottende en vaste activa. Vlottende activa kunnen daarom relatief snel worden uitgegeven.

Back To Top