skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een individu die zelfstandig bezittingen kan hebben en schulden kan aangaan. Bij een eenmanszaak en een vof is er ook sprake van een natuurlijk persoon.

Naast natuurlijke personen hebben we rechtspersonen. Een rechtspersoon is een organisatie of bedrijf die eigen rechten en verplichtingen heeft, los van de bestuurder of eigenaar ervan. Hieronder vallen BV’s, NV’s, verenigingen, stichtingen en coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen.

Back To Top