skip to Main Content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Ontruiming

Bij ontruiming wordt bijvoorbeeld een huurder gedwongen de woning met al zijn bezittingen te verlaten. Omdat dit erg ingrijpend is voor de huurder, zijn aan ontruiming strenge voorwaarden verbonden. Ontruiming kan alleen indien de rechter hiervoor toestemming heeft verleend in een vonnis en wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder.

Back To Top