Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Oninbare vorderingen + btw terugvragen

Helaas komt het bij elk bedrijf wel eens voor: een klant betaalt zijn factuur niet op tijd. Wanneer de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn, kunt u de afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. In deze blog leggen we uit wanneer er sprake is van een oninbare vordering, hoe u btw kunt terugvragen en wat u moet doen als de debiteur daarna alsnog betaalt.

Wat is een oninbare vordering?

We spreken sinds 1 januari 2017 van een oninbare vordering wanneer de uiterste betaaldatum van een factuur meer dan een jaar geleden is verstreken. Is er geen betalingstermijn vastgelegd? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Dat is dertig dagen na ontvangst van de factuur. 

Heeft u een openstaande vordering waarin de betalingstermijn is verstreken voor 1 januari 2017? Dan loopt de termijn van één jaar vanaf 1 januari 2017 en is de vordering vanaf 1 januari 2018 oninbaar.

Als een vordering oninbaar is, kunt u de afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst.

Wees voorbereid op dubieuze debiteuren

Wanneer een vordering hoogstwaarschijnlijk oninbaar is, spreken we van een dubieuze debiteur. Bij een dubieuze debiteur is het onzeker of een factuur ooit wordt betaald. Een vordering op een dubieuze debiteur is hoogstwaarschijnlijk oninbaar. U kunt rekening houden met dubieuze debiteuren en hiervoor een post opnemen in de boekhouding. 

Btw terugvragen

Bij oninbare vorderingen kunt u de afgedragen btw terugvragen. Dit kan als volgt:

Wanneer u afgedragen btw wilt terugvragen bij de Belastingdienst, verwerkt u dit bedrag in de aangifte waarin de termijn van één jaar is verstreken. Vul het bedrag in als negatieve omzet en negatieve btw.

Wat als de vordering daarna toch wordt betaald?

Wanneer een debiteur alsnog  betaalt nadat u de btw al heeft teruggevraagd bij de Belastingdienst, dan moet u de verschuldigde btw over het deel dat u heeft ontvangen aangeven in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Voorkom oninbare vorderingen

Om oninbare vorderingen zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om adequaat debiteurenbeheer te voeren. Wij zijn ervaren debiteurenbeheerders en motiveren debiteuren op effectieve wijze om hun facturen te voldoen. Meer weten over ons debiteurenbeheer? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op
Back To Top