Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Wat is solvabiliteit en hoe bereken je het?

Wanneer een bedrijf een lening wil afsluiten wordt vaak gevraagd naar de solvabiliteit. De solvabiliteit laat de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen zien. Het laat zien in hoeverre het bedrijf in staat is haar schulden te betalen en vertelt hiermee hoe financieel gezond het bedrijf is. In deze blog vertellen we meer over de betekenis van solvabiliteit, hoe u de solvabiliteit berekent en geven we voorbeelden van deze berekening.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit laat de verhouding zien tussen het eigen en vreemd vermogen. Het bepaalt hoe afhankelijk een bedrijf is van het vreemd vermogen.

Solvabiliteit laat zien in hoeverre een bedrijf haar schulden kan afbetalen als het bedrijf ermee stopt, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat.

Wanneer een bedrijf een nieuwe investering wil doen, heeft het hiervoor niet altijd genoeg liquide middelen. Het bedrijf kan dan een externe partij nodig hebben, zoals een bank. Geldverstrekkers willen weten hoe waarschijnlijk het is dat zij hun geleende bedrag terugkrijgen. Daarom is de solvabiliteit van een bedrijf voor geldverstrekkers van belang.

Solvabiliteitsratio berekenen

U kunt gemakkelijk zelf de solvabiliteit van het bedrijf berekenen. De berekening voor de solvabiliteitsratio is als volgt:

(Eigen vermogen / vreemd vermogen) * 100

Formule solvabiliteit eigen vermogen | Credit Care

Er is ook een tweede manier om de solvabiliteit te berekenen, namelijk aan de hand van de totale bezittingen. De solvabiliteitsratio aan totale bezittingen is:

(Totale bezittingen / vreemd vermogen) * 100 

Formule solvabiliteit totale bezittingen | Credit Care

Hoe hoger de uitkomst van de ratio, hoe gunstiger. Geldverstrekkers kijken meestal niet alleen naar de solvabiliteitsratio, maar ook naar bijvoorbeeld de verwachte omzet en de rentabiliteit van het bedrijf.

Voorbeelden solvabiliteit

Stel, u heeft een eigen vermogen van €25.000 en een vreemd vermogen €20.000. Uw solvabiliteitsratio is dan: (€25.000/20.000) * 100 = 125. Dit laat zien dat uw eigen vermogen 25% groter is dan het vreemd vermogen.

Een ander voorbeeld: u heeft een eigen vermogen van €10.000 en een vreemd vermogen van €40.000. Uw solvabiliteitsratio is: (€10.000/40.000) * 100 = 25. Dit betekent dat uw eigen vermogen vier keer kleiner is dan uw vreemd vermogen.

Uw nieuwe investering zelf financieren

Met een goed debiteurenbeheer betalen debiteuren sneller, waardoor u eerder over uw geld beschikt. Dit geld heeft u dus ook eerder tot uw beschikking en kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor nieuwe investeringen. Wilt u ook een geoptimaliseerd debiteurenbeheer? Dan is het een optie om uw debiteurenbeheer uit te besteden aan Credit Care.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top