Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Het verbeteren en verlagen van de DSO

De DSO staat voor Days Sales Outstanding. De score laat het gemiddelde aantal dagen tussen de factuurdatum en de betaaldatum zien. De DSO is daarmee een belangrijk onderdeel van uw cashflow. In deze blog leggen we uit wat de nadelen zijn van een hoge DSO, hoe u deze score omlaag brengt en laag houdt.

Waarom is een lage score belangrijk?

Wanneer u te maken heeft met debiteurenbeheer is de kans groot dat u wordt geconfronteerd met openstaande facturen die zich opstapelen. Met een DSO-ratio kunt u eenvoudig meten wat de gemiddelde tijd is tussen het versturen van een factuur en het ontvangen van de betaling.

Met een DSO-ratio kunt u eenvoudig meten wat de gemiddelde tijd is tussen het versturen van een factuur en het ontvangen van de betaling.

De risico’s van een hoge DSO

Om verwarring te voorkomen: een lage DSO is goed voor uw bedrijf en een hoge DSO is niet wenselijk. Een hoge DSO kan leiden tot problemen met uw werkkapitaal. Hoe langer het duurt voordat u uw omzet binnenkrijgt, hoe langer het duurt voordat u uw eigen rekeningen kunt betalen. In het ergste geval betekent dit zelfs dat u uw eigen facturen niet meer op tijd kunt betalen.

De voordelen van een lage DSO

Daarnaast heeft een lage DSO belangrijke voordelen voor uw bedrijf. Hiermee kunt u uw werkkapitaal beter benutten, waardoor het bedrijf efficiënter kan werken. U hoeft niet te wachten met bestellingen tot er weer geld binnen is, of een dure lening af te sluiten om door te groeien. Daarnaast bent u aantrekkelijker voor kredietverstrekkers, potentiële investeerders en mogelijke zakenpartners omdat uw risico lager ligt.

Het verbeteren van uw DSO

Uw DSO verbeteren kan in een aantal stappen:

  • Communiceer uw betaaltermijn duidelijk in de overeenkomst en in uw algemene voorwaarden. Zo zorgt u dat de afnemer hiervan op de hoogte is.
  • Maak gebruik van een kredietcheck. Daarmee onderzoekt u hoe betrouwbaar uw (toekomstige) klanten zijn;
  • Kies voor een systeem of pakket die uw administratie en klanten en hun betaalgedrag monitort en aansluit bij uw organisatie. Denk hierbij aan CRM-pakketten of extern debiteurenbeheer;
  • Zorg voor een georganiseerde boekhouding en een gestructureerd facturatieproces. De specialisten van Credit Care kunnen u hierbij helpen;

De DSO laag houden

Wanneer u bovenstaande punten doorvoert in uw bedrijf en administratie kunt u vooraf al het risico op een hoge DSO beperken. Merkt u ondanks deze maatregelen dat uw DSO stijgt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de volgende acties te ondernemen:

  • Ga eens na of de late betalers te segmenteren zijn in branche, grootte of geografische spreiding. Misschien speelt hier iets, zoals economische problemen of standaard lange betaaltermijnen. Opereert u in een branche met lange betaaltermijnen? Dan kunt u zich hierop voorbereiden met een cashflowprognose;
  • Overweeg een extern bedrijf in te huren om uw krediet-, risico- en betalingsprocessen te evalueren of zelfs uw administratie en facturatie uit te besteden;
  • Wees consequent in het opvolgen van uw betaaltermijn en zorg ervoor dat u snel na de vervaldatum de afnemer herinnert aan de factuur.

Het berekenen van de Day Sales Outstanding

Er is niet één perfecte DSO-score. Uw score hangt onder andere af van de betalingstermijn die u gebruikt. Hanteert u een betalingstermijn van 30 dagen? Dan is een DSO van 30 of lager ideaal. Zit u daar iets boven, dan is dat volkomen normaal en zeker niet zorgwekkend.

Het berekenen van uw DSO-ratio kan op verschillende manier. Een veelgebruikte formule is het delen van uw openstaande facturen aan het einde van de maand door de maandomzet en de uitkomst te vermenigvuldigen met het aantal dagen in die maand. De uitkomst van deze berekening is uw gemiddelde termijn waarin een debiteur betaalt in dagen.

Rekenvoorbeeld:

(Debiteurensaldo einde maand / Maandomzet) * aantal dagen in de maand = Days Sales Outstanding

De ratio is niet heilig

Bij de DSO-berekening worden alle openstaande facturen op een hoop gegooid. Dit betekent dat de score een gemiddelde is van grote en kleine bedragen, maar ook een gemiddelde van snelle en langzame betalers. Daarbij wordt geen rekening gehouden met verschillende betaaltermijnen die mogelijk gehanteerd worden.

Heeft u een hoge factuur met een lange betaaltermijn? Dan heeft dit grote invloed op uw score en geeft dit een negatief beeld van de momentopname.

Is uw betaaltermijn lang of factureert u niet dagelijks? Dan komt er minder constant geld binnen, wat een probleem kan zijn als u zelf facturen heeft liggen die binnen een korte termijn betaald dienen te worden. Deze actie zal niet meteen te zien zijn in uw DSO-ratio, maar is wel een zeer belangrijk aspect van uw cashflow.

Hulp bij kredietchecks en debiteurenbeheer

Heeft u hulp nodig bij een kredietcheck van uw (toekomstige) klanten of wilt u hulp bij uw debiteurenbeheer? De specialisten van Credit Care zijn zeer ervaren op het gebied van debiteurenbeheer en helpen u graag bij het realiseren van een lage DSO.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Back To Top