Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Wanneer factureren? Vooraf, tijdens of achteraf factureren

Wanneer u een product of dienst levert, kunt u bepalen wanneer u de factuur naar uw klanten stuurt: voor, tijdens, of na het leveren van uw product of dienst. Met achteraf factureren is er een grotere kans op wanbetaling, maar willen klanten wel vooraf betalen? In deze blog vertellen we meer over elk facturatiemoment en de voor- en nadelen hiervan.

Vooraf factureren

U kunt ervoor kiezen om de factuur op voorhand te sturen, zodat u betaald krijgt voordat uw dienst of service is geleverd. Het grote voordeel hiervan is dat u op deze manier uw risico minimaliseert. Betaalt een debiteur niet, dan levert u uw dienst of product ook niet. Ook behoudt u een betere cashflow. U hoeft namelijk niets voor te schieten, maar handelt pas na de betaling.

Een nadeel van vooraf factureren is dat dit meestal niet de favoriete methode is van klanten, met name als uw bedrijf aan andere bedrijven levert. Afnemers willen graag zekerheid van levering en de kans bestaat dat klanten afhaken wanneer ze horen dat zij vooraf moeten betalen. Daarbij is het sectorafhankelijk wat wel en niet gebruikelijk is. In sommige branches komt vooraf factureren bijna niet voor.

Tussentijds factureren

Een andere optie is om tussentijds te factureren. Dit gebeurt meestal wanneer er sprake is van een project. Het voordeel hiervan is dat het de kans op wanbetaling verkleint voor de leverancier. Daarbij zorgt het voor een betere cashflow dan wanneer u het totaalbedrag achteraf factureert. Voor de afnemer zorgt het voor meer zekerheid dan bij vooraf betalen, omdat er al een deel is geleverd.

Tussentijds factureren is niet altijd even gebruikelijk. Bij een lage factuur, of wanneer de bestelling alleen producten betreft, zal er bijvoorbeeld niet snel tussentijds een factuur worden verstuurd. 

Achteraf factureren

De meeste bedrijven in de B2B sturen hun facturen na het leveren van het product of de dienst. Maakt u hier gebruik van, dan raden we aan om de factuur direct na de levering te sturen, vanaf dat moment begint de betalingstermijn namelijk begint te lopen. Wacht u nog een paar dagen met het versturen van de factuur, dan loopt de betalingstermijn ook later af, waardoor uw factuur later wordt betaald. In principe moet een factuur uiterlijk de 15e dag -van de maand die volgt op de maand waarin uw product of dienst is geleverd- worden uitgegeven.

Achteraf betalen heeft meestal de voorkeur bij klanten en is het meest gebruikelijk bij B2B. Het nadeel voor u is het risico op late betalingen en wanbetaling. Daarom is het bij dit facturatiemoment extra belangrijk om een adequaat debiteurenbeheer te voeren.

Wanneer stuurt u de factuur?

Elk facturatiemoment heeft zijn eigen voor- en nadelen. Welk moment van facturatie het beste is voor uw bedrijf, is afhankelijk van uw bedrijf en bedrijfsvoering, maar kan ook liggen aan het type klant. Wanneer u achteraf factureert, is goed debiteurenbeheer essentieel om zo uw risico’s te beperken. U kunt het debiteurenbeheer uitbesteden aan Credit Care. Wij zorgen ervoor dat uw klanten eerder betalen en behouden een goede relatie met de debiteur. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Back To Top