Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Wat is debiteurenbeheer en uit welke activiteiten bestaat debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer: elk bedrijf dat werkt met facturen krijgt ermee te maken. Maar wat houdt debiteurenbeheer eigenlijk in? Wat is een debiteur en welke activiteiten horen bij het debiteurenbeheer? In deze blog leggen we het uit.

Wat is een debiteur? 

Een debiteur is een klant aan wie u een product of dienst heeft geleverd, maar die u hiervoor nog niet heeft betaald. Een debiteur is dus iemand van wie u nog geld moet ontvangen. Dit noemen we ook wel een schuldenaar. Alle debiteuren samen vormen de debiteurenportefeuille.

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die te maken hebben met het beheren en betaald krijgen van openstaande vorderingen op debiteuren. Hiermee houdt u bij wie er wel of niet heeft betaald en worden acties ondernomen om openstaande facturen betaald te krijgen. Een bedrijf kan het debiteurenbeheer zelf voeren, eventueel met een debiteurenafdeling, maar kan het debiteurenbeheer ook uitbesteden.

Waarom is debiteurenbeheer belangrijk?

Het belang van een goed debiteurenbeheer wordt nog wel eens onderschat, en dat is gevaarlijk. Wanneer debiteuren niet op tijd betalen en u gaat hier niet op tijd en adequaat mee om, loopt u een groot risico en kunt u in de problemen komen met uw cashflow. Uw DSO loopt op en u beschikt over minder liquide middelen om aan uw eigen betalingsverplichtingen te voldoen.

Als een debiteur niet op tijd betaalt en u herinnert deze niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting, is de kans groot dat de debiteur in de toekomst ook laat zal betalen. De debiteur kan door laat optreden ook denken dat het acceptabel is om altijd te laat te betalen. Daarom herinneren wij bij Credit Care debiteuren gelijk aan hun betalingsverplichting wanneer de betalingstermijn is verstreken. 

We zien regelmatig dat debiteuren aankijken wat voor debiteurenbeheer een bedrijf voert en hierop hun betaalgedrag aanpassen. Sommige bedrijven wachten af tot ze een herinnering ontvangen voordat zij betalen. Bedrijven die debiteuren consequent herinneren en aanmanen worden het eerst betaald. Daarbij zorgt adequaat beheer van debiteuren voor een professionele uitstraling naar debiteuren toe.

In het ergste geval kan een slecht debiteurenbeheer resulteren in een faillissement. Daarom is het belangrijk om uw debiteurenbeheer goed op orde te hebben. 

Uit welke activiteiten bestaat het?

Er vallen verschillende activiteiten onder het debiteurenbeheer. Deze zijn onder andere:

  • Het versturen van facturen
  • Het versturen van herinneringen
  • Het schriftelijk aanmanen van debiteuren
  • Het nabellen van debiteuren
  • Het maken van betaalafspraken met debiteuren 
  • Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren
  • Het oplossen van disputen
  • Het in gebreke stellen van debiteuren

Geen omkijken meer naar uw debiteurenbeheer?

Wilt u geen omkijken meer hebben naar uw debiteurenbeheer? Besteed uw debiteurenbeheer gemakkelijk uit aan de experts van Credit Care. Wij ontzorgen u volledig, zodat uw facturen worden betaald en u een goede relatie met uw debiteuren behoudt. Daarbij houden we u op de hoogte van de stand van zaken en adviseren we u bij niet betalende debiteuren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Back To Top