Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Er zijn een paar manieren om uw liquiditeitsratio te berekenen, zoals door de current ratio en de quick ratio. In deze blog vertellen we meer over liquiditeit en waarom het belangrijk is voor bedrijven. Daarbij geven we verschillende formules om de liquiditeit te berekenen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Solvabiliteit laat zien hoe dit is op de lange termijn.

Wat is illiquide?

Kan een bedrijf niet op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan is het bedrijf illiquide.

Waarom is het belangrijk?

Het is voor een bedrijf zelf belangrijk om te weten hoe liquide het is, zodat het niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast kan het voorkomen dat een leverancier of kredietverstrekker naar de liquiditeit vraagt omdat het wil weten of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit berekenen

Er zijn verschillende formules om de liquiditeitsratio te berekenen. U kunt de liquiditeit van een bedrijf onder andere berekenen met de current ratio of de quick ratio.

Current ratio

De current ratio wordt berekend door de vlottende activa en liquide middelen te delen door het kort vreemd vermogen. Is de current ratio hoger dan 1, dan kan het bedrijf op dat moment aan de betalingsverplichtingen voldoen.

Een current ratio van rond de 2 wordt over het algemeen beschouwd als ‘goed’.

Current ratio = (Vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Current ratio berekenen | Formule | Blog | Credit Care debiteurenbeheer

Stel, de vlottende activa bedragen €80.000, de liquide middelen €35.000 en het kort vreemd vermogen bedraagt €95.000. De current ratio is dan (80.000+35.000)/95.000 = 1,21. Dit is hoger dan 1, wat betekent dat het bedrijf op dit moment aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is echter een stuk lager dan twee, dus de score wordt niet beschouwd als ‘goed’.

Quick ratio

Een andere veelgebruikte manier om de liquiditeit van een bedrijf te berekenen is met de quick ratio. Hierbij wordt de voorraad goederen niet meegenomen. 

De quick ratio is erg geschikt wanneer de voorraad niet op korte termijn kan worden verkocht, bijvoorbeeld omdat het bedrijf maar 2 producten per jaar verkoopt. De kans is dan klein dat het bedrijf de producten in korte tijd kan verkopen. In dit geval is het verstandig om de voorraad goederen niet mee te nemen in de berekening en de quick ratio te gebruiken.

Een quick ratio van boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als ‘goed’.

Quick ratio = (Vlottende activa – voorraad goederen + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Current ratio berekenen | Formule | Blog | Credit Care debiteurenbeheer

Stel, Stel, de vlottende activa bedragen €80.000, de voorraad goederen €50.000, de liquide middelen €35.000 en het kort vreemd vermogen bedraagt €95.000.

De quick ratio is dan: (80.000-50.000+35.000) / 95.000 = 0,68. Dit is lager dan 1 en wordt daarom over het algemeen niet beschouwd als ‘goed’, maar als te laag. Door voorraad te verkopen (en hiermee te verlagen) kan het bedrijf de quick ratio verbeteren.

Behoefte aan meer liquide middelen?

U kunt de liquide middelen van uw bedrijf onder andere verhogen door te zorgen dat uw facturen sneller worden betaald. Door het uitbesteden van uw debiteurenbeheer worden uw facturen sneller betaald en behoudt u een goede relatie met uw debiteuren.

Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer!

Neem contact op
Back To Top