Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Wat is werkkapitaal en wat bepaalt de hoogte ervan?

Om als ondernemer aan uw financiële verplichtingen te voldoen, zoals bijvoorbeeld het uitkeren van het salaris van uw medewerkers, het betalen van uw leveranciers of het aanvullen van uw voorraden, heeft u een kapitaal nodig. Dit kapitaal wordt het werkkapitaal genoemd. In deze blog gaan we dieper in op werkkapitaal, hoe werkkapitaal in de praktijk werkt en wat uiteindelijk de hoogte van uw werkkapitaal bepaalt.  

Wat is werkkapitaal? 

Werkkapitaal wordt ook wel nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal genoemd. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva van een onderneming. Vlottende activa omvat onder andere debiteuren, voorraden, liquide middelen en andere bezittingen die op korte termijn verkocht kunnen worden voor geld. Onder vlottende passiva verstaan we bijvoorbeeld de crediteuren en de overige kortlopende schulden. Het brutowerkkapitaal is de omvang van uw vlottende activa. Hoe beter een onderneming zijn werkkapitaal beheert, hoe minder ze hoeven te lenen. 

De formule om uw werkkapitaal te berekenen als we kijken naar het kortlopende deel van de balans ziet er zo uit:  

Vlottende activa – kortlopende schulden = werkkapitaal 

Wanneer we kijken naar het langlopende deel van de balans ziet de berekening er als volgt uit: 

Eigen vermogen + voorzieningen + langlopende schulden – vaste activa = werkkapitaal 

Uw werkkapitaal is positief wanneer er meer vlottende activa in de onderneming zijn, dan kortlopende schulden. U heeft een negatief netto werkkapitaal als de som van de vlottende passiva groter is dan de som van de vlottende activa.  

Hoe werkt werkkapitaal in de praktijk?  

Om het plaatje voor u te schetsen kunnen we een klein bedrijf als voorbeeld nemen die chips fabriceert. Dit bedrijf geeft €500 uit aan ingrediënten die nodig zijn om de chips te maken zoals bijvoorbeeld aardappelen, plantaardige oliën en zout. Wanneer de chips gefabriceerd is, verstuurd de fabriek de chips naar afnemers. Laten we zeggen dat de fabriek 1000 zakken chips kan maken van de ingrediënten die de fabriek voor €500 heeft ingekocht, en de zakken voor €1.00 per stuk verkoopt. Als alle betalingen binnen zijn van de klanten heeft het bedrijf €500 winst gemaakt op de chips. Van dit geld kan het bedrijf nieuwe voorraden kopen, salarissen overmaken en rekeningen zoals gas en energie betalen. Het kapitaal is dus weer nodig om verder te kunnen werken.  

Na een paar jaar is het kleine chips bedrijf gegroeid tot een grote onderneming en krijgen ze honderden facturen per jaar binnen van crediteuren, maar zijn er ook veel rekeningen die nog betaald moeten worden door debiteuren. Daarnaast beschikt het chips bedrijf over een voorraad goederen die nog bewerkt moeten worden tot het eindproduct, of het eindproduct die al op voorraad ligt maar nog verkocht moet worden. De onderneming moet ook betalingen doen, zoals inkomsten – en omzetbelasting, die afgedragen worden aan de belasting, maar ook het kortlopend krediet inclusief rente, die aan de bank wordt afgelost.  

Liquiditeitsproblemen kunnen in een klein hoekje zitten mocht de onderneming geen goed overzicht behouden over de inkomsten en betalingen die ze op korte termijn kunnen verwachten. Het regelmatig berekenen van werkkapitaal is daarom binnen elke onderneming van groot belang.  

Wat bepaalt de hoogte van uw werkkapitaal?

Bij werkkapitaal zijn er drie factoren van belang. Deze factoren zijn uw voorraden, crediteuren en debiteuren. 

Voorraden 

Een te kleine voorraad kan ervoor zorgen dat u nee moet verkopen aan uw klanten, maar een te grote voorraad zorgt ervoor dat het langer duurt voordat uw voorraad is verkocht. Het is daarom belangrijk een juiste balans te vinden voor uw voorraad en dit goed inzichtelijk te maken.  

Crediteuren 

Ook uw crediteuren hebben invloed op het werkkapitaal. Hoe langer het duurt voordat leveranciers betaald krijgen, hoe langer het bedrijf zijn werkkapitaal inzetbaar houdt voor andere uitgaven. Ondernemingen betalen leveranciers wel eens bewust later zodat ze het geld langer bij zich kunnen houden en hierdoor het werkkapitaal toeneemt. Uiteindelijk is dit niet bevorderlijk voor de relatie tussen de onderneming en leverancier en kan leiden tot een negatief kredietadvies.  

Debiteuren 

Hoe langer het binnen uw onderneming duurt totdat de debiteuren hun facturen betalen, hoe langer uw bedrijf op uw geld moet wachten. Een lange betaaltermijn is daarom niet gunstig voor uw werkkapitaal. 

Debiteurenbeheer 

Heeft u binnen uw onderneming last van debiteuren die hun facturen niet of te laat betalen? U kunt uw debiteurenbeheer uitbesteden aan Credit Care. Onze ervaren debiteurenbeheerders zorgen dat u uw facturen sneller betaald krijgt zodat u zich kunt focussen op datgene waar u goed in bent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  

Neem direct contact op
Back To Top