Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

De omzetratio van debiteuren, wat is het en hoe wordt het gebruikt?

De omzetratio van debiteuren is een boekhoudkundige maatstaf die gebruikt wordt om de effectiviteit van een bedrijf te meten met betrekking tot het innen van openstaande vorderingen. De ratio meet ook hoe vaak de vorderingen van een bedrijf in een periode worden omgezet in geld. Een bedrijf dat efficiënt is in het innen van zijn te ontvangen betalingen, zal een hogere omzetratio hebben. Oftewel, hoe hoger de uitkomst van deze ratio, des te sneller de debiteur betaalt waardoor de liquiditeit van de onderneming beter is. De debiteurenomzetratio wordt berekend op maand-, kwartaal- of jaarbasis.

Berekenen van de omzetratio van debiteuren

De formule voor het berekenen van de omzetratio van debiteuren is als volgt:

Nettokredietverkopen / Gemiddelde debiteuren = Debiteurenomzet

Om het resultaat voor de gemiddelde debiteuren te krijgen, telt u de waarde van de debiteuren aan het begin van de gewenste periode op en deelt u de som door twee.

De nettokredietverkopen zijn de inkomsten gegenereerd uit kredietverkopen, waar eventuele retours van klanten van af worden getrokken. De waarde van de nettokredietverkopen deelt u voor de periode door de gemiddelde debiteuren in dezelfde periode.

Hoe wordt de omzetratio gebruikt

Stel dat bedrijf X de volgende financiële resultaten behaald heeft voor het jaar:

  • Nettokredietverkopen van € 900.000;
  • € 52.000 aan debiteuren op 1 januari of het begin van het jaar;
  • € 64.000 aan debiteuren op 31 december of aan het einde van het jaar.

Gemiddelde debiteuren = €52.000 + €64.000 /2 = €84.000

Omzetratio van debiteuren = €900.000 / €84.000 = 10,71

Wat we hieruit kunnen afleiden is dat bedrijf X zijn vorderingen gemiddeld 10,71 keer geïncasseerd heeft dat jaar. Oftewel, bedrijf X zette zijn vorderingen 10,71 keer om in contanten dat jaar. Om te concluderen of 10,71 een verbetering is of een vertraging van het incassoproces, kan een bedrijf meerdere jaren met elkaar vergelijken.

Bedrijf X kan ook de gemiddelde looptijd van de debiteuren of het aantal dagen dat nodig is om het gedurende jaar te innen, bepalen. Hiervoor kunnen we 365 delen door omzetratio van debiteuren. In het voorbeeld zou het dan gaan om:

365 / 10,71 = 34,08 dagen.

Hierdoor weten we dat klanten van bedrijf X gemiddeld 34 dagen nodig hebben om hun vorderingen te betalen. Als bedrijf X een betalingstermijn van 30 dagen zou hanteren, blijkt uit deze berekening dat klanten gemiddeld vier dagen te laat betalen.

Verbeteren van uw omzetratio van debiteuren

Een lage omzetratio van debiteuren kan een gevolg zijn van klanten die financieel niet kredietwaardig zijn, of een inefficiënte debiteurenbeheer en/of incassotraject. Om uw omzetratio van debiteuren te verbeteren geven we u graag enkele tips mee.

  1. Verstuur uw facturen foutloos en op tijd.
  2. Bied verschillende betaalmethoden aan. Dit maakt de betalingen niet alleen gemakkelijker, maar zorgt er eventueel ook voor dat u uw goederen en diensten aan meer klanten kunt aanbieden.
  3. Zorg ervoor dat u uw betalingsvoorwaarden op orde hebt, hiermee kunt u uw ingestelde kredietbeleid beter afdwingen. De betalingsvoorwaarden moeten daarnaast duidelijk gecommuniceerd worden naar uw klanten.
  4. Wees proactief met het innen van facturen. Wacht niet totdat er weken of zelfs maanden verstreken zijn om een herinneringsproces te starten voor de niet betaalde facturen. Hoe langer u wacht, hoe zwaarder de klus kan worden om uw facturen betaald te krijgen. Zorg voor een efficiënt proces door middel van een goed

Debiteurenbeheer

Heeft u last van een lage omzetratio van debiteuren doordat zij hun facturen niet of te laat betalen? U kunt uw debiteurenbeheer uitbesteden aan Credit Care. Onze ervaren debiteurenbeheerders zorgen dat u uw facturen sneller betaald krijgt zodat u zich kunt focussen op datgene waar u goed in bent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem direct contact op
Back To Top