Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Betalingstermijn factuur afspreken: de regels over betalingstermijnen

Een betalingstermijn bepalen en afspreken lijkt soms een lastige klus. U wilt niet te lang wachten op de betaling van uw facturen, maar u wilt uw debiteuren ook een redelijke betalingstermijn bieden. In de wet staan hierover een aantal regels. We vertellen er meer over in deze blog.

Wat is de standaard betalingstermijn?

In de meeste gevallen spreken de partijen een betalingstermijn af. Als er niets is afgesproken, dan is de standaard betalingstermijn van een factuur in principe 30 kalenderdagen. Dit staat in de wet en geldt voor B2B. Voor B2C is er geen wettelijke betalingstermijn. 

Wanneer u een andere termijn wilt afspreken dan dertig dagen, dan moet u dit schriftelijk vastleggen in de desbetreffende overeenkomst of in uw algemene voorwaarden.

Over B2C staat niets in de wet over een betalingstermijn. De termijn moet ‘redelijk’ zijn. Bij consumentenovereenkomsten wordt vaak een termijn van veertien dagen gebruikt.

Is er een minimale betalingstermijn?

Er is geen minimale betalingstermijn. Partijen kunnen afspreken dat de vervaldatum hetzelfde is als de factuurdatum. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om vooraf te factureren. Het bedrijf ontvangt de betaling dan voordat het bedrijf de dienst of het goed levert.

Is er een maximale termijn?

Er is een maximale betalingstermijn voor facturen, deze termijn staat in de wet. De maximale betalingstermijn voor bedrijven is zestig dagen. De maximale betalingstermijn voor de overheid is dertig dagen.

Tip van Credit Care

Onze tip: zorg ervoor dat u de termijn altijd schriftelijk overeenkomt. Zo voldoet u aan de voorwaarden en heeft u een bewijs van de afspraak.

Wanneer een debiteur duidelijk op de hoogte wordt gesteld van de termijn, is de kans groter dat de debiteur de termijn naleeft. Zorg ervoor dat de termijn duidelijk op de factuur staat.

Betaalt uw debiteur niet op tijd?

Heeft u een debiteur die niet binnen de (afgesproken) termijn betaalt? Wij helpen u zodat u alsnog betaald krijgt. Neem vrijblijvend contact op, dan bespreken we wat we voor u kunnen doen.

Back To Top