Skip to content
085 - 1303 230 info@credit-care.com

Rentabiliteit: betekenis + verschillende formules

Investeerders kijken vaak naar de rentabiliteit van een bedrijf. Maar wat is rentabiliteit eigenlijk? En hoe berekent u dit? In deze blog vertellen we wat rentabiliteit is en geven we verschillende formules om de rentabiliteit van uw bedrijf te berekenen.

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit -ook wel rendabiliteit genoemd- laat zien hoeveel winst een bedrijf maakt per geïnvesteerde euro. Het is een manier om te meten hoe succesvol een bedrijf is. Vooral voor investeerders is het interessant om te zien hoe rendabel een bedrijf is. Zij zullen mede op basis hiervan bepalen of zij in het bedrijf willen investeren.

Rentabiliteit wordt in de praktijk wel eens verward met liquiditeit en solvabiliteit, maar de begrippen hebben een andere betekenis. Liquiditeit laat zien in hoeverre een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Solvabiliteit laat zien hoe dit op de lange termijn is.

Hoe bereken ik het?

Er zijn verschillende varianten om rentabiliteit -of rendabiliteit- te berekenen:

  1. Rentabiliteit van het eigen vermogen
  2. Rentabiliteit van het vreemd vermogen
  3. Rentabiliteit van het totale vermogen

Hieronder laten we de verschillende formules zien.

Rentabiliteit van het eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen we als volgt:

Rentabiliteit van het eigen vermogen | Blog | Credit Care

Bij de nettowinst zijn de rente en belastingen al afgetrokken.

Stel, de nettowinst van het bedrijf is €125.000 en het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is €95.000. De rentabiliteit is dan: (€125.000/€95.000) * 100% = 131,58%.

Rentabiliteit van het vreemd vermogen

De volgende formule wordt gebruikt voor rendabiliteit van het vreemd vermogen:

Rentabiliteit van het vreemd vermogen | Blog | Credit Care

Stel, de te betalen rente is €20.000. Het gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen is €50.000. De rentabiliteit van het vreemd vermogen is dan: (€20.000/200.000) *100% = 10%.

Rentabiliteit van het totale vermogen

De formule met het totale vermogen is als volgt:

Rentabiliteit van het totale vermogen | Blog | Credit Care

Stel, de winst inclusief te betalen rente en belasting is €140.000. Het gemiddelde geïnvesteerd totale vermogen bedraagt €420.000. De rendabiliteit van het totale vermogen is dan: (€140.000/420.000) * 100% = 33,33%.

Nooit meer een blog missen?

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Hierin delen we onze tips, blogs en nieuwsberichten over de credit management wereld, zodat u nooit meer iets mist over credit management.

Back To Top